1-daagse workshop ACT4kids

ACT4KIDS

Op basis van meer dan 17 jaar ervaring in de toepassing van ACT bij kinderen en jongeren (en volwassenen) en het voortschrijdend inzicht op wetenschappelijk gebied rondom ACT is het ACT4kids-model ontstaan.

Het model is niet alleen een metaforische vertaling van de kernprocessen en hun bijbehorende vaardigheden, zodat het beter aansluit bij de belevingswereld en cognitieve ontwikkeling van kinderen en jongeren. Het is meer dan dat: een instrument om inzicht te krijgen op de factoren die meespelen in elke dagelijkse situatie, zoals je eigen interne psychologische processen bijna als vanzelf de vaardigheden toe te passen in je dagelijks leven.

Het model heet ACT4kids, maar kan toegepast worden op elke leeftijdsgroep en zijn systeem. Het wordt ook ingezet in de behandeling van jong-volwassenen en volwassenen van alle leeftijden.

ACT4KIDS VOOR THERAPEUTEN EN HUN CLIËNTEN

Het ACT4kids-model is de basis van waaruit de ACT4kids therapeut werkt. Tevens is het bruikbaar voor iedereen die kinderen en jongeren begeleid, in welke vorm dan ook. ACT is vooral een way of life: een manier waarop je naar jouwzelf en de wereld kijkt, de manier waarop je met gedoe omgaat. Het ACT4kids-model geeft je een kader om vanuit te begeleiden.

Het model helpt bij het opstellen van een begeleidingsdoelen en -plan, geeft vorm aan elke sessie met terugkerende elementen als het eiland en het kruispunt en geeft kinderen, jongeren en hun ouders handvatten in de toepassing van ACT in hun dagelijks leven. Het geeft structuur aan je begeleiding en maakt belangrijke processen binnen ACT ook voor kinderen begrijpelijk, omdat het is aangepast aan de neurologische en psychologische ontwikkeling van kinderen. Door gebruik te maken van spel en metaforen sluit het tevens beter aan bij hun belevingswereld.

Jij kan met behulp van het model meer inzicht krijgen vanuit diagnostisch oogpunt (wat speelt er mee in de totstandkoming van de klachten, wat zou je cliënt willen bereiken met de begeleiding, welke vaardigheden en talenten heeft je cliënt al en wat zou nu de meest passende interventie zijn) en je cliënt loopt aan de hand van het model tegelijkertijd dóór zijn moeilijke situaties heen én kijkt ernaar vanuit helikopterview.

ACT4kids leert kinderen hun hart te volgen en de hindernissen die ze daarbij tegenkomen, zoals verlies, falen, afwijzing of ongeluk te nemen zoals ze zijn. Het stimuleert een open houding naar alles wat je ervaart, een milde blik en ander perspectief op jouwzelf en de wereld om je heen.

WAT LEER JE TIJDENS DE WORKSHOP?

Na afloop heb je:

 • Een eerste indruk van ACT en de achterliggende filosofie (contextueel functionalisme) en theorie (relational frame theory)
 • Beknopte kennis van het ACT4kids model en hoe deze toe te passen in begeleiding
 • Praktische ervaring met het herkennen van interne en externe factoren t.b.v. diagnostiek bij cliënten
 • Praktische ervaring met het trainen van ACT4kids vaardigheden en uitvoeren van een aantal gerichte oefeningen
 • Persoonlijke ervaring in het herkennen van de psychologische processen bij jezelf en een eerste kennismaking met de therapeutische houding vanuit ACT perspectief

Je kunt hiermee vervolgens zelf verder ontdekken wat ACT4kids voor jouzelf en je cliënt kunnen betekenen a.d.h.v. de in de workshop meegekregen werkbladen en materiaal, boeken over ACT en ACT4kids en de vele filmpjes die op YouTube te bekijken zijn. Je kunt na de workshop dus meteen zelf verder aan de slag!!

Omdat ACT een methodiek is, die vaak een andere therapeutische houding vereist dan we gewend zijn en geleerd hebben, wordt er vanuit de moedervereniging ACBS geadviseerd om een meerdaagse ‘bootcamp’ ofwel basistraining te volgen om zo een stevige en ingekaderde basis te krijgen in de toepassing ervan.

PROGRAMMA TRAINING

09:30 – 10:30u.                   introductie, kennismaking dmv eiland tekenen

10:30 – 11:30u.                   het liefst volg je je hart + pauze

11:30 – 12:30u.                   maar soms is daar gedoe: vanuit de boom gezien

12:30 – 13:30u.                   lunchpauze     

13:30 – 14:30u.                   gedoe vanuit de uil gezien + de rotonde

14:30 – 15:30u.                   met gedoe op pad: de kat en de olifant

15:30 – 16:30u.                   de olifant blaast de uil weg + kruispunt als geheel

Oefeningen tijdens de workshop

 • Hoe ziet jouw eiland eruit? (eiland-oefening)
 • Kaartlezen (hart-oefening)
 • Ontdek de ruimte (boom-oefening)
 • Wat zegt jouw uil? (uil-oefening)
 • De rotonde: hoe vermijdt jij? (eiland-oefening)
 • Ben jij als een kat? (kat-oefening)
 • Ruimte maken om mee te dragen (olifanten-oefening)
 • De uil wegblazen (olifanten-oefening)
 • Het kruispunt (ik-oefening)

>>Mogelijk dat er tijdens een workshop ook andere, beter aansluitende of meer actuele oefeningen gedaan worden. Het doel van de oefeningen zal altijd gelijk zijn aan bovengenoemde.<<

Therapeuten en andere begeleiders die de 6-daagse basistraining of 4-daagse specialisatie hebben afgerond, worden opgenomen in het ACT4kids register en mogen gebruik maken van het keurmerk. Dit geldt niet voor diegenen die enkel een 1-daagse introductie workshop hebben gevolgd.

KOSTEN

€ 325,00 per deelnemer (vrijgesteld van BTW)

  • Contacturen zonder pauzes: 6 per dag (met pauzes: 7 uur)
  • inclusief goed verzorgde lunch.
  • Inclusief voor elke deelnemer een trainingspakket t.w.v. € 85,00 in een ACT4kids-tasje met daarin het boek “Acceptance and Commitment Therapy bij kinderen en jongeren”, het deelnemersboek en trainingsmateriaal dat in de begeleiding in te zetten zijn.
  • Accreditatie voor NVO/NIP, NVvPO, SKJ, Registerplein en Register Vaktherapeuten toegekend.
  • Op alle diensten die ACT4kids aanbiedt de Algemene Voorwaarden van toepassing zoals gepubliceerd op de website www.act4kids.nl

  Duur: 7 uur inclusief in totaal 1 uur pauze

  Als je interesse hebt om deze introductie workshop binnen je eigen team te organiseren, mail dan voor prijzen en meer informatie naar info@act4kids.nl.

  ACCREDITATIE

  Het certificaat geeft recht op de volgende accreditatie:

  • Herregistratie NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog / NVO Orthopedagoog-Generalist – 6 punten
  • Herregistratie Basis-orthopedagoog – 6 punten
  • NIP Eerstelijnspsychologie – 6 punten
  • SKJ – 6 punten
  • NVvPO – 6 punten
  • Register Vaktherapie – 8 punten
  • Registerplein (CO, GHO, GGZ-agogen, KW, JW, MW, PW, SA, SW) – 7,5 punten

  Agenda

  De Vuurplaats, Landgoed Vollenhoven, Utrechtseweg 59, De Bilt

  Data
  30 mei 2022
  Tijdstip
  van 09:30 tot 16:30
  Kosten
  € 325,00 (vrijgesteld van BTW)

  Workshop aanvragen voor instanties