ACTIVAL ’23

Vier met ons het feest van de ontdekking!


Midden in de bossen van de Utrechtse Heuvelrug op de Lage Vuursche vindt deze zomer de allereerste editie plaats van het ACTIVAL. Kom je mee verwonderen, spelen en verbinden rond het vuur van inspiratie, kennis en ambacht?

Precies vijf jaar na de start van ACT4kids, organiseren we een dag vol ontdekking: een festival vol ACT: het ACTIVAL!

Zeg gerust tegen je werkgever – of neem hem/haar mee – dat je naar een ‘congres’ gaat, want alle ingrediënten daarvoor zijn aanwezig (leerzame workshops, een lezing, collega’s om mee te netwerken, accreditaties zijn in aanvraag, een goede lunch). Maar picture that en verplaats alles naar een open plek in het bos. In het gras op blote voeten, onder de bomen, tentje hier, hangmatje daar, gelijkgestemden… en als we mazzel hebben veel zon, maar ook bij regen een knusse droge plek.

Op deze open plek in het bos kun je vanaf 10:00 uur kennismaken met andere collega’s die geïnteresseerd zijn in de toepassing van ACT4kids vanuit verschillende perspectieven. Je kunt dus netwerken, maar vooral ook ervaren en ontdekken.

Er zijn tien workshops en één plenaire lezing (hoewel… lezing? Ontdekking!) waarin je niet alleen de kennis en ambacht van een ander kunt opdoen, maar zelf ook actief aan de slag gaat met de toepassing van ACT4kids in verschillende ervaringsgerichte disciplines. We verbinden theorie aan praktijk via de ervaring en hopen je – naast het ACT4kids-model als kader zelf – deze dag nog meer handvat te bieden in je zoektocht binnen het transdiagnostisch werken.

En tussendoor eten we samen, ontmoeten we elkaar, struin je door het bos of plof je even lekker languit in een van de zitjes of hangmatten. We sluiten af met een gezamenlijk programma “Iedereen is ervaringsdeskundige” door Monique Samsen, onder het genot van een hapje en drankje en dan laten we aan het eind van de dag om 18:00 uur het bos weer aan de dieren.

Er zijn 2 workshoprondes en je kunt je per ronde inschrijven voor één workshop. Voor de workshops zijn er een beperkt aantal plekken beschikbaar en geldt: vol = vol.

Voor deze dag vragen we accreditatie aan bij NIP, NVO, VGCT, LV POH-GGZ, Register Vaktherapie, Registerplein en SKJ.

We horen vooraf graag of we rekening moeten houden met bepaalde voedselallergieën via info@act4kids.nl.

Op het ACTIVAL zijn we te gast in de natuur en daarom zal er geen elektriciteit zijn om je telefoon op te laden bijvoorbeeld, zullen de lunch en alle andere hapjes vegetarisch zijn en willen we je vragen om alles wat je meebrengt of krijgt op het ACTIVAL mee te nemen naar huis. Er is meer dan voldoende parkeerplek voor iedereen, maar we vinden het heel (natuur)vriendelijk wanneer je zoveel mogelijk samen met de auto reist.

Voor wie is het ACTIVAL? We verklappen alvast dat je geen ACT4kids training hoeft te hebben gevolgd, iedereen die geïnteresseerd is is van harte welkom! Bekijk deze vraag en meer bij onze veelgestelde vragen.

Het adres van het ACTIVAL is Zevenlindenweg 9 in Lage Vuursche. We kijken er naar uit om je op deze prachtige plek op 30 juni te ontmoeten!

WORKSHOPRONDE 1 – OCHTEND

Hoe kun je met weinig materiaal veel ervaringsgerichte oefeningen aanbieden? Tijdens deze workshop leer je hoe je ervaringsgericht werken op creatieve wijze kunt benaderen. Hoe kan je met dezelfde (beperkte) materialen een breed scala aan interventies toepassen? Hoe maak je er bijvoorbeeld een boom-, uil- of olifantenoefening van? In deze workshop gaan we samen experimenteren en vooral doen en ervaren!

We starten met het ervaren van mijn favoriete oefening(en). Daarna ga je in groepjes zelf oefeningen bedenken, uitproberen en aanpassen om verschillende interventies te kunnen doen met dezelfde materialen.

Over de docent Sjoerd Lagé:

Ik werk als Psychomotorisch therapeut bij een regionale jeugdzorginstelling (Entrea Lindenhout). Hier werk ik systemisch en pas ik ACT4kids toe tijdens mijn werk in de gymzaal. Daarnaast ben ik opgeleid als schematherapeutisch werker en heb ik jaren ervaring binnen de volwassen en jeugd GGZ.

In een ACT4kids begeleiding speelt binnen de therapeutische relatie het in het hier-en-nu werkelijk samen met de ander zijn een grote rol. Maar hoe doe je dat in de praktijk?

Met behulp van improvisatietheater gaan we aan de slag met het verkennen van dit thema. Verdragen, in het hier-en-nu waarnemen, het vertrouwen op de ander en het werkelijk samen op pad gaan zijn hierin thema’s.

Binnen de workshop wordt, samen met improvisatietheatergezelschap Rechts van het Midden, jouw eigen professionaliteit versterkt en de relatie tussen de ervaringen en de theorie van ACT4kids gelegd, maar we oefenen ook met praktische werkvormen die toepasbaar zijn binnen de ACT4kids behandeling. Het belooft een creatieve, positieve workshop te worden, waarin de verbinding gezocht wordt met elkaar maar ook tussen theorie en spelen.

Over de docent Nanouk van Tol en theatergezelschap Rechts van het Midden:

Nanouk van Tol – Verbeek is NVO orthopedagoog-generalist, ACT4kids trainer en supervisor NVO. Ze heeft 15 jaar werkervaring in de gehandicaptenzorg en het speciaal onderwijs, onder meer als behandelcoördinator en gedragskundige. De laatste jaren is ze werkzaam als regiebehandelaar binnen de jeugdzorg (basisGGZ), docent, praktijkopleider, werkbegeleider en supervisor.

Deze workshop wordt gegeven samen met de leden van Rechts van het Midden. Rechts van het midden is een improvisatietheatergezelschap. Verschillende leden hebben een achtergrond in de GGZ of als docent.

Door samen met je cliënt 3-dimensionaal spelmateriaal te gebruiken en neer te zetten op het Kruispunt van ACT4kids worden interne en omgevingsfactoren en -processen visueel gemaakt. Je kunt met het materiaal gooien, schuiven en spelen en experimenteren, je kunt er naar kijken. Je ziet het verhaal van de cliënt voor je ontstaan. Je kunt jezelf toevoegen aan de opstelling om zo ook de invloed van de therapeutische relatie zichtbaar te maken.

Deze visualisatie helpt jou en je cliënt op veel verschillende manieren. In de workshop zul je merken dat het ondersteunt in het herkennen van interne en externe factoren en processen – en de dynamiek daartussen – waardoor het maken van een functie-analyse en ACT4kids vaardigheden analyse bijna als vanzelf ontstaat, omdat je het letterlijk ziet gebeuren. Het materiaal maakt dat communiceren laagdrempelig is en er naast het gebruik van de ACT4kids metaforen een taal is die jullie beiden spreken. Hierdoor ontstaat niet alleen een beter inzicht hierin bij jouzelf als therapeut, maar ook bij je cliënt. Dit inzicht is soms al voldoende om veranderprocessen in je cliënt of het cliëntsysteem op gang te brengen.

In de workshop zullen we aan de hand van casuïstiek en de verbinding met theoretische achtergronden zelf aan de slag gaan met divers materiaal. Je krijgt tips hoe een opstelling met je cliënt uit te voeren (waar begin ik, waar kan ik op letten, wat doe ik ermee?) en theoretische achtergrond om na de workshop zelf in de praktijk verder te experimenteren.

Over de docent Monique Samsen:

Monique Samsen is beeldend therapeut en psycholoog en werkt sinds 2003 vanuit heel haar hart en iedere vezel met ACT. Ze werkte o.a. in de crisispsychiatrie, jeugdhulpverlening, in het onderwijs, in haar eigen praktijk en doceerde ze de basisbeginselen van ACT aan andere therapeuten. Op basis van al deze gecombineerde ervaring ontwikkelde ze het ACT4kids model waarmee procesgericht werken voor zowel de therapeut als de cliënt een stuk eenvoudiger wordt.

In de workshop Dansrijk worden dans en een systemische benadering van ACT4kids met elkaar gecombineerd. Andere invalshoeken en inzichten kunnen zo op een creatieve manier ontdekt en verbonden worden.

Je maakt in deze workshop kennis met een systemische kijk op het begeleiden van (expressieve) processen. We ontdekken samen hoe een creatief expressief component van belang kan zijn in het bewustwordingsproces van je cliënt en zijn systeem. En je leert hoe je non-verbale communicatie kunt meenemen in de toepassing van ACT4kids binnen systeembegeleiding.

We vragen jou als deelnemer om 2 betekenisvolle voorwerpen van huis mee te nemen naar de workshop en kleding/schoeisel te dragen waarin je makkelijk kunt bewegen.

Over de docenten Babette Silva Maniche en Lenneke Mietes:

Lenneke Mietes, helft van een tweeling jongste meid uit een samengesteld gezin van 5 en zelf moeder van 5 (waaronder een tweeling). Gevormd, zowel privé als professioneel, door een oeverloze fascinatie voor beweging, expressie en avontuur. Tel daarbij op een bij tijd en wijle ongemakkelijke jeugd vol activisme en een nog ongemakkelijkere leercurve en de introductie is zo ongeveer compleet. Ontmoetingen (en zeker ook botsingen) van mensen en ideeën zijn haar ‘core business’, ‘working through crisis’ haar conceptuele voedingsbron.

Lenneke studeerde Docent Dans en Choreografie (BA) aan Codarts, Rotterdam en Bewegingsstudies (MA) aan de Royal Central School of Speech and Drama in Londen, waarnaast diverse trainingen aan Phoenix Opleidingen in Utrecht. Momenteel studeert ze Leiderschap in Cultuur aan de Universiteit van Utrecht om kunst en cultuur (amateur en professioneel) een meer centrale en bepalende plek in de samenleving te helpen krijgen en multi/interdisciplinaire en intersectorale samenwerking te stimuleren.

Babette: “Wees degene die jijzelf zou willen ontmoeten” dat is mijn uitgangspunt als mens en hulpverlener. Open, creatief, praktisch, zoeken naar verbinding en mogelijkheden, eigenzinnig, allergisch voor onrecht, een buiten/natuurmens vrouw in een gezin met 4 mannen dat zijn woorden die opkomen als ik mezelf kort moet omschrijven. ACT4kids heeft mij bewust gemaakt dat je mag dansen met al je gedoe. Dat heeft mij geholpen om het pad van mijn hart te ontdekken en te gaan volgen.”

Babette heeft 30 jaar werkervaring in de volwassen & jeugd specialistische GGZ en de jeugdhulpverlening als B Verpleegkundige en systeemtherapeutisch werker. Ze werkt met gezinnen, groepen en als ACT4kids-therapeut.

Animal Assisted Interventions (AAI) is de inzet van dieren in combinatie met reguliere zorg. Het is een sterke interventie om de werking van ACT4kids nog meer kracht bij te zetten. Dieren zorgen bij kinderen en jongeren voor ontspanning, inzicht in emoties en ze kunnen daar waar nodig voor troost zorgen. Bijvoorbeeld bij de pijn die je cliënt kan voelen in de rotonde of de last die op het hartenpad mee moet op de olifant. Ze dragen veel bij aan een veilig klimaat waarin je cliënt zich kan leren uiten, een relatie met jou en zichzelf kan opbouwen, en zich kan ontwikkelen.

In de workshop delen we de groep in twee waarbij om de beurt de ene groep kan observeren, terwijl de ander ervaring opdoet in de uitvoering. Voor elk ACT4kids figuur wordt een ervaringsgerichte oefening gedaan met inzet van honden Guusje, Bikkel en Bowie. We zullen uitleggen wat een hond bij kan dragen tijdens een therapiesessie en brengen materiaal mee dat we zelf hebben ontworpen en ontwikkeld om op de vloer of in het veld de verbinding te blijven leggen met het ACT4kids-model.

Over de docenten Nelleke Hienekamp en Amarins Kok:

Amarins Kok, 13 jaar werkzaam binnen haar eigen praktijk als specialistisch jeugdzorgwerker. (SKJ geregistreerd) en systeem therapeutisch werker i.o.In 2021 heeft Amarins, samen met haar hond Guusje, de cursus “Je hond inzetten bij therapie” succesvol afgerond bij “Kwispelkracht”.

Nelleke Hienekamp, Is sinds 2018 werkzaam in haar eigen praktijk nadat ze in verschillende jeugdzorg instellingen veel ervaring heeft opgedaan. Nelleke is opgeleid als vaktherapeut, therapiehondbegeleider en paardencoach voor zowel volwassenen als kinderen.

Samen met therapiehonden Guusje, Bikkel en Bowie zullen wij de workshop geven.

Graag verwijzen wij voor meer informatie naar onze websites: www.DDapper.nl en www.buitengewoonkids.nl 

WORKSHOPRONDE 2 – MIDDAG

In deze workshop krijg je oefeningen aangereikt, om meer in contact te komen met je lijf en op deze manier jouw uil beter te leren kennen: je uil heeft door alle jaren heen een voorkeur gekregen over hoe hij jou door middel van zijn gefladder wil waarschuwen voor gevaar, reageert op anderen of juist wil wijzen op je hartenpad.

Voelen wat je neigingen zijn, begint bij het waarnemen van signalen van je lichaam. Bewegingsvoorkeuren zeggen veel over je. Bijvoorbeeld over hoe je contact aangaat, hoe je contact met jezelf hebt, waar je van op of af knapt, en waar je uitdagingen liggen.

Je gaat in deze workshop ontdekken wat het jou brengt om vooral te voelen. Je kunt een dynamisch programma verwachten, waarin we afwisselen met ervaringsoefeningen alleen, in tweetallen of met meer. En waarin we zowel actieve als meer rustige werkvormen aanbieden. Aan het einde van de workshop heb je gevoeld wat je neiging is en wat die je brengt. En waar je uitdaging of winst zit. Alle oefeningen kun je vervolgens ook inzetten tijdens je ACT4kids begeleiding.

Over de docent Sanne van de Kolm:

Sanne werkt als GZ-Haptotherapeut in Deventer. Daarnaast geeft ze lichaamsgerichte trainingen vanuit LIJF!training. (www.lijf-training.nl) Daarvoor werkte ze zo’n 10 jaar als dramatherapeute en trainer (o.a. in de Jeugdzorg, GGZ en Justitieel kader) en deed de basisopleiding Mentalisation Based Treatment. Ook volgde ze meerdere trainingen m.b.t. schematherapie en Dialectische gedragstherapie en rondom seksualiteit (bij Rutgers). Binnen de Haptotherapie volgde ze de specialisaties trauma en problematische gehechtheid, en haptonomische relatiebegeleiding. Sanne is daarnaast ook improvisatietheater trainer én speler. 

Beelden zeggen meer dan 1000 woorden. Je hoort het vaak, maar wat doen we er eigenlijk mee? In de workshop Visual Thinking leer je boodschappen die je wilt overbrengen op een zichtbare en kernachtige manier vormgeven. Visual Thinking draagt op deze manier bij aan een enorme betrokkenheid van je cliënten: het zorgt ervoor dat ze makkelijker met jou kunnen communiceren over wat er bij hen speelt. En dat wat jij zichtbaar maakt, wordt door hen sneller weer verwerkt.

Maar hoe werkt dat nu precies in de praktijk? In de workshop zul je ontdekken dat je geen tekentalent hoeft te zijn om te kunnen tekenen. Je leert juist hoe je op eenvoudige en eigen manier al heel veel in beeld kunt vatten en overbrengen.

Daarna volgt de vertaling naar de praktijk: hoe pas je dit toe in een sessie? Of hoe teken je mee in een coachgesprek met kinderen en jongeren? Ook laat ik voorbeelden zien van hoe wij dit in de school toepassen en hoe ik dit zelf toepas in mijn gesprekken met kinderen.

In de workshop gaan we veel DOEN, vooral veel tekenen. Dus blaas de kletspraat van de uil “Ik kan toch niet tekenen!” maar weg en geniet van deze ontspannende en inhoudelijke workshop!

Wat meer beeld van visual thinking in de praktijk? Kijk gerust even op mijn website of Instagram pagina: www.tomonderwijs.com en Instagram: @tomonderwijs

Over de docent Tom van den Berg:

Mijn missie is: ‘Elk kind gelukkig op school’. Af en toe gebruik ik hier bijvoorbeeld ACT4kids bij en probeer ik de zienswijze van ACT door te laten sijpelen in het onderwijs. Vanuit mijn rol als intern begeleider kwam ik in aanraking met ‘Visual thinking’ om plannen voor kinderen uit te tekenen. Ondanks dat mijn uil mij vaak influisterde “tekenen is toch niets voor jou? Dat kan jij toch niet” werd ik enorm enthousiast door de reactie die kinderen geven wanneer jij mee tekent tijdens het gesprek. Daardoor ben ik dit steeds meer en meer gaan doen en geef ik nu door het hele land trainingen ‘Visual Thinking in het onderwijs’. Met veel plezier heb ik voor de groep gestaan, leiding gegeven en heb ik zorg gecoördineerd op verschillende scholen. Ook heb ik het geluk gehad op veel van mijn werkplekken creatief bezig te mogen zijn met onderwijs en aan allerlei innovatieve projecten mee te werken. Als ik over onderwijs begin te praten kan ik bijna niet meer stoppen. Ik denk graag out of the box en buiten de kaders. Ik doe dit op mijn eigen werkplek, maar vind het ook heel leuk om dit met meer mensen te delen. Ik werk voornamelijk met kinderen in de basisschoolleeftijd.

ACT4kids geeft naast vaardigheden in het in gang zetten van veranderprocessen, ook ruimte aan de pijn en rouw die ervaren wordt op het moment dat de ander zich bewust wordt wat de prijs is van vermijding en/of het diepe besef dat omhoog komt dat gedoe er nog steeds is en er altijd zal zijn.

In deze workshop oefenen we met de therapeutische vaardigheid van het op compassievolle wijze aanwezig blijven bij die pijn en rouw van je cliënt. Onze neiging als begeleiders en behandelaars is dan vaak om in de reparatiereflex te schieten. In deze workshop krijg je handvatten hoe je aanwezig blijft, zonder zelf in je eigen rotonde van controle of vermijding te vervallen.

Je krijgt meer inzicht in wat rouw vraagt van jou als therapeut en vaardigheid in het beoefenen van compassie bij rouw en pijn die opdoemt in begeleiding. Daarbij worden naast compassie-vaardigheden ook defusie en- acceptatievaardigheden van de begeleider aangesproken.

Over de docent Jaantje Thiadens:

Jaantje is begonnen als docent in het voortgezet onderwijs, maar de laatste jaren heeft zij een flinke ervaring opgebouwd als ACT-coach, leidt zij zelf coaches en therapeuten op in ACT en ACT4kids en heeft ze twee boeken geschreven (waaronder het recent uitgebrachte ‘Leef je mooiste liefdesleven’).

Samen met haar man richtte ze ACT in Liefde op om hun missie ‘Liefde vermenigvuldigt zich als je het deelt’ vorm te geven. geeft ze 2-daagse workshops waarin stellen handvatten krijgen om op een waardevolle manier in zichzelf en elkaar te blijven investeren. Als celebrant geeft ze professionele begeleiding bij de viering van transitiemomenten.

Animal Assisted Interventions (AAI) is de inzet van dieren in combinatie met reguliere zorg. Het is een sterke interventie om de werking van ACT4kids nog meer kracht bij te zetten. Dieren zorgen bij kinderen en jongeren voor ontspanning, inzicht in emoties en ze kunnen daar waar nodig voor troost zorgen. Bijvoorbeeld bij de pijn die je cliënt kan voelen in de rotonde of de last die op het hartenpad mee moet op de olifant. Ze dragen veel bij aan een veilig klimaat waarin je cliënt zich kan leren uiten, een relatie met jou en zichzelf kan opbouwen, en zich kan ontwikkelen.

In de workshop delen we de groep in twee waarbij om de beurt de ene groep kan observeren, terwijl de ander ervaring opdoet in de uitvoering. Voor elk ACT4kids figuur wordt een ervaringsgerichte oefening gedaan met inzet van honden Guusje, Bikkel en Bowie. We zullen uitleggen wat een hond bij kan dragen tijdens een therapiesessie en brengen materiaal mee dat we zelf hebben ontworpen en ontwikkeld om op de vloer of in het veld de verbinding te blijven leggen met het ACT4kids-model.

Over de docenten Nelleke Hienekamp en Amarins Kok:

Amarins Kok, 13 jaar werkzaam binnen haar eigen praktijk als specialistisch jeugdzorgwerker. (SKJ geregistreerd) en systeem therapeutisch werker i.o.In 2021 heeft Amarins, samen met haar hond Guusje, de cursus “Je hond inzetten bij therapie” succesvol afgerond bij “Kwispelkracht”.

Nelleke Hienekamp, Is sinds 2018 werkzaam in haar eigen praktijk nadat ze in verschillende jeugdzorg instellingen veel ervaring heeft opgedaan. Nelleke is opgeleid als vaktherapeut, therapiehondbegeleider en paardencoach voor zowel volwassenen als kinderen.

Samen met therapiehonden Guusje, Bikkel en Bowie zullen wij de workshop geven.

Graag verwijzen wij voor meer informatie naar onze websites: www.DDapper.nl en www.buitengewoonkids.nl 

Door samen met je cliënt 3-dimensionaal spelmateriaal te gebruiken en neer te zetten op het Kruispunt van ACT4kids worden interne en omgevingsfactoren en -processen visueel gemaakt. Je kunt met het materiaal gooien, schuiven en spelen en experimenteren, je kunt er naar kijken. Je ziet het verhaal van de cliënt voor je ontstaan. Je kunt jezelf toevoegen aan de opstelling om zo ook de invloed van de therapeutische relatie zichtbaar te maken.

Deze visualisatie helpt jou en je cliënt op veel verschillende manieren. In de workshop zul je merken dat het ondersteunt in het herkennen van interne en externe factoren en processen – en de dynamiek daartussen – waardoor het maken van een functie-analyse en ACT4kids vaardigheden analyse bijna als vanzelf ontstaat, omdat je het letterlijk ziet gebeuren. Het materiaal maakt dat communiceren laagdrempelig is en er naast het gebruik van de ACT4kids metaforen een taal is die jullie beiden spreken. Hierdoor ontstaat niet alleen een beter inzicht hierin bij jouzelf als therapeut, maar ook bij je cliënt. Dit inzicht is soms al voldoende om veranderprocessen in je cliënt of het cliëntsysteem op gang te brengen.

In de workshop zullen we aan de hand van casuïstiek en de verbinding met theoretische achtergronden zelf aan de slag gaan met divers materiaal. Je krijgt tips hoe een opstelling met je cliënt uit te voeren (waar begin ik, waar kan ik op letten, wat doe ik ermee?) en theoretische achtergrond om na de workshop zelf in de praktijk verder te experimenteren.

Over de docent Ellen Meijer:

Ik ben één van de praktijkhouders van AGNO, een kleinschalige praktijk in de jeugd GGZ. Hier houd ik me bezig met beleidstaken, maar ook veelvuldig met de inhoud.

Als Orthopedagoog-Generalist heb ik zowel oog voor het kind, maar ook zeker voor de omgeving waarin het opgroeit. Doordat ik al geruime tijd werkzaam ben in het werkveld, heb ik veel ervaring opgedaan met een breed scala aan problematieken die kinderen, jongeren, hun ouders en leerkrachten kunnen tegenkomen. Inzicht geven in de problematiek van waaruit op praktisch niveau meegedacht kan worden in oplossingen staat in mijn werk voorop.