Veelgestelde vragen

Inhoud van de trainingen en workshops

ACT is een transdiagnostische en procesgebaseerde methodiek: je vertrekpunt is dus niet de klacht of diagnose die voorop staat, maar jouw individuele cliënt en de interne en externe processen die bij hem spelen.

Je leert door middel van het ACT4kids model heel goed te kijken, luisteren, voelen naar je cliënt en wat voor hem het best werkt. Wanneer er klachten of stoornissen zijn die meespelen, dan kijk je in welke mate die een rol spelen. Het model geeft je een kader waarbinnen je aan de slag gaat. Het geeft structuur aan je begeleiding en helpt de cliënt ook om op andere manier naar zichzelf en zijn omgeving te kijken en bepaalde gedragspatronen te doorbreken.

De ervaring is dat ACT4kids veel helikopterperspectief en van daaruit handvatten geeft, ongeacht de intellectuele ontwikkeling of verbeeldingsvermogen. Het is wel aan jou om je cliënt hierin te begeleiden en de manier waarop je het model in je sessies brengt, aan te passen aan je cliënt. Bij de één zul je dus meer gebruik maken van metaforen en bij de ander meer van beeld of woord.

Tijdens de training is er alle aandacht voor het aansluiten bij de individuele cliënt en het dynamisch toepassen van het ACT4kids model. Het vergt namelijk ook een bepaalde vorm van flexibiliteit van onszelf als therapeut.

We hebben het model ooit, lang geleden, ACT4kids genoemd, omdat er nog geen instrument bestond om ACT bij kinderen toe te passen. In de praktijk merken we dat het niet alleen heel goed werkt bij kinderen, maar ook bij jongeren, jong volwassenen en volwassenen.

Het gebruik van de metaforen en de werking van het model (‘door je probleemsituatie lopen en vanuit helikopterperspectief bekijken’) maakt dat we allemaal dezelfde taal spreken, maakt het makkelijker om gevoelens en gedachten die van invloed zijn te ontdekken (zonder daar per se woorden aan te hoeven geven) en erover te communiceren, maakt het makkelijker om vermijdingsgedrag te herkennen en het punt waarop je bepaalde gedragspatronen zou kunnen doorbreken en wat daar voor nodig is.

Dat dit fijn is en praktisch toepasbaar, is niet alleen voor kinderen het geval, maar voor iedereen. Ook voor jou als therapeut of begeleider. Je leert in de training het model dynamisch in te zetten en aan te sluiten bij elke cliënt afzonderlijk. Jong, oud, met welke klacht of probleemgebied dan ook.

Aanmelden Trainingen

Voorlopig niet. We nemen in ieder geval de eerste periodes de tijd om te bekijken welke gevolgen de invoering van het STAP-budget zou hebben voor ons als onderneming en welke aanpassingen we daarop dan eventueel zullen moeten doen.

Maar ook uit idealistische grond willen we heel even afwachten hoe e.e.a. verloopt. We hopen namelijk dat het STAP-budget vooral zal gaan naar diegenen waar de regeling voor in het leven is geroepen: zij die een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt of zonder scholing hun baan zouden verliezen. We willen voorkomen dat we actief bijdragen aan het uitgeven van de subsidie aan degenen die wel heel goed geïnformeerd zijn en hun weg vinden in het papieren doolhof van de overheid, maar het misschien iets minder hard nodig hebben.

Verder hebben we bij het nemen van deze beslissing in het achterhoofd gehouden dat we al onze deelnemers een betrokken groep gunnen. Een financiële investering zorgt in veel situaties voor meer betrokkenheid en een grotere inzet. Wees gerust: we dragen er de grootste zorg voor dat de training – en alles dat je daar om heen krijgt – jouw investering meer dan voldoende waard zal zijn.

Aan de ACT4kids training doen voornamelijk orthopedagogen en psychologen mee, maar ook zien we steeds vaker ambulante (gezins)begeleiders, PMT’ers en andere vaktherapeuten, paardencoaches, kinderfysiotherapeuten, leerkrachten of andere leerlingbegeleiders, systeemtherapeuten, therapeuten van volwassenen met LVB, logopedisten etc.

In principe is iedereen van harte welkom die een studie volgde op HBO-niveau en enige ervaring heeft in de begeleiding van kinderen en/of jongeren of de methodiek voor volwassenen in wil zetten (eventueel in aangepaste vorm)

De thematiek in jouw begeleiding is bijvoorbeeld:

 • anders leren omgaan met moeilijke situaties, gevoelens en gedachten
 • samen kijken wat er in jou en om jou heen speelt en hoe hiermee om te gaan
 • doen wat je werkelijk belangrijk vindt en je niet laten tegenhouden door bijvoorbeeld het gebrek aan zelfvertrouwen of een spannend gevoel- accepteren dat leven en het leven soms heel lastig kunnen zijn
 • gedragsverandering in het algemeen

Twijfel je toch of de training voldoende bij jou aansluit? Neem dan gerust even contact op via info@act4kids.nl

Deelnemers mogen voor de accreditatie een halve dag missen en maken wanneer ze dat willen een vervangende opdracht. Ben je een hele dag afwezig, dan is de vervangende opdracht voor de accreditatie en het certificaat wel nodig. Deze opdracht maakt de trainer in overleg met de deelnemer en zal daarom altijd passend zijn.

Je hoeft niets voor te bereiden en mag actief achterover leunend de ervaring van de eerste training dag over je heen laten komen en actief deelnemen aan de aangeboden oefeningen die door de trainer ingebed worden in de theorie.

Mocht je toch niet kunnen wachten om verder over de training te lezen dan kun je hier de ACT4Kids handout vinden.

Accreditatie

ACT4kids is een jonge onderneming die elke keer nog weer bijleert. Zo kijken we wat betreft de accreditatie die we aanvragen vooral naar de achtergrond van het merendeel van de deelnemers uit de voorgaande periode. Om die reden zijn de basistraining en specialisatietraining geaccrediteerd voor het NVO, NIP, VGCt, SKJ en Register Vaktherapie. Daar bovenop loopt op dit moment (maart 2022) een aanvraag voor accreditatie bij het NVvOP en Registerplein.

Mocht er geen accreditatie aangevraagd of toegekend zijn voor jouw vakvereniging, dan vinden we het wel heel prettig dat je via de mail aangeeft. Op die manier verzamelen we de interesse hiervoor en bij een substantiële hoeveelheid animo gaan we doorgaans ook over tot het aanvragen ervan.

Wanneer geaccrediteerde trainingen wegens door de overheid opgelegde maatregelen tijdens COVID-19 niet live door kunnen gaan, maar ter vervanging online worden aangeboden, zullen toch dezelfde accreditatiepunten worden toegekend. Wanneer je de live training niet kunt volgen en online aansluit, kun je alles voldoende meekrijgen en ook aan de oefeningen deelnemen. Blijf actief meedoen aan deze oefeningen en groepsgesprekken en stel vragen. Op deze manier geld je online aanwezigheid ook als volledige aanwezigheid. Op deze wijze heeft online aanwezig zijn geen gevolgen voor je accreditatiepunten.

Online trainingen

ACT4Kids heeft in de periode waarin COVID-19 huishield (noodgedwongen) veel ervaring opgedaan met het deels en geheel online verzorgen van de ACT4kids training. Door een aantal aanpassingen te doen in de ervaringsgerichte oefeningen, hebben we de inhoud van de training en de uitvoering van de online training gelijk kunnen houden met trainingen die op locatie gehouden worden. Oud-deelnemers gaven zonder uitzondering positieve feedback na afloop van een online training en waardeerden de verschillende onderdelen en het totaal met dezelfde cijfers al bij live trainingen, wat ons sterkt in onze ervaring dat het heel goed mogelijk is om ook online een waardevolle en interactieve trainingen te verzorgen.

Er zitten voordelen aan het online aanbieden en krijgen van een training en uiteraard ook nadelen:

Onze ervaring is dat het voordelig is dat mensen in hun eigen woonkamer hun eigen tempo en houding kunnen aannemen. Je hebt geen lange reistijd en bent na afloop direct thuis. Het is gemakkelijker om even wat te drinken te pakken, van de stoel te komen en te bewegen en dus beter voor jezelf te zorgen. We merken dat deelnemers vaker boeken of voorwerpen erbij pakken ter inspiratie voor anderen of om casuïstiek beeldender uit te kunnen leggen. Voordelig is ook dat je je groepsgenoten en de powerpoint tegelijkertijd in jouw gezichtsveld hebt. In de breakout-rooms zit je als het ware veel dichter bij elkaar, waardoor ook mimiek en andere lichaamstaal soms zelfs beter zichtbaar is dan live. In een online training kunnen ook diegenen die minder op de voorgrond staan of extravert zijn, deelnemen aan een plenair gesprek door in de chat te reageren of een geel handje ‘op te steken’. Over het algemeen merken we dat de hoeveelheid aandacht die deelnemers naar zichzelf toe trekken meer gelijk verdeeld is over de groep bij online trainingen dan de trainingen op locatie. En ook hier geldt: wanneer je liever meer toekijkt en luistert dan is dat gewoon mogelijk.

De in het oog lopende nadelen van een online training zijn dat deelnemers eerder afgeleid zijn, zich eerder voor langere tijd terugtrekken uit de groep door het beeld op zwart te zetten en de microfoon op mute zetten. Mensen zijn sneller geneigd om zich te richten op de thuissituatie: een kind dat de aandacht komt vragen, een keuken die wordt verbouwd.

Op basis van bovenstaande hebben we de volgende adviezen voor het volgen van een online training:

 • een ruimte waarin je gedurende een hele dag relatief ongestoord aanwezig kunt zijn
 • een computer of laptop met relatief groot scherm waarop je de powerpoint en je groepsgenoten goed zichtbaar hebt
 • een stabiele internetverbinding op deze plek
 • voldoende bewegingsruimte en een goede stoel
 • zet wat te drinken en eten klaar en zorg voor ruimte om notities te kunnen maken
 • neem je eigen tempo en manier van werken, bezoek het toilet gewoon tussendoor, kom van je stoel om even een rondje te lopen, maar blijf ook voor voldoende verbinding met je groepsgenoten en trainer zorgen door je camera gedurende de training aan te laten en je microfoon op unmute (tenzij je keuken wordt verbouwd en jij hier direct naast zit, willen we graag al je geluiden horen, het voegt bij aan het idee van met elkaar aanwezig zijn bij de anderen.
 • zorg voor een actieve deelname (die bij jou past): stel vragen, denk actief mee, breng casuïstiek in, wees openlijk kritisch wanneer dat nodig is. Omdat je lichaamstaal minder zichtbaar is (soms geheel niet) zul je dit via de gesproken of geschreven taal duidelijk moeten maken aan de anderen wat er in jou omgaat.

Van deelnemers kregen we in de afgelopen jaren zeer positieve feedback en dezelfde cijfers als bij live trainingen, wat ons sterkt in onze ervaring dat het goed mogelijk is om ook online een waardevolle en interactieve training te geven.

Afwezigheid tijdens de training

Op het leven en wat erin gebeurt, hebben we vaak weinig controle. Het kan dus voorkomen dat je door ziekte of ander acute gebeurtenis een dag niet aanwezig kunt zijn. Meldt dit in ieder geval bij je trainer per whatsapp en mail naar info@act4kids.nl om je afwezigheid door te geven.

In verband met de accreditatie mag je maximaal een dag afwezig zijn: bij een halve dag kan dat zonder extra opdracht, maar bij een hele dag vragen we je om een vervangende opdracht te doen. Deze stem je af met je trainer en zal aansluiten bij de stof die behandeld wordt op de dag waarop je afwezig bent en bij jouw eigen persoonlijke ontwikkeling. Het aantal uren dat je hierin steekt of de intensiteit waarmee je de opdracht invult, moet bij benadering gelijk staan aan dat wat je gemist hebt.

Helaas is het niet mogelijk om de dag in een andere training in te halen. Niet alleen is het op sommige trainingslocaties zo dat de groep al uit het maximale personen bestaat, we gunnen daarnaast iedere groep de mogelijkheid om een veilige groepscohesie op te kunnen bouwen, zonder dat af en toe iemand van ‘buiten de groep’ een dag mee komt doen.

Wanneer je afwezig bent wegens ziekte en je bent wel in staat om vanuit huis online mee te doen, overleg dan met je trainer de mogelijkheid om via een Zoom verbinding aan te sluiten.

Wanneer je voorafgaand aan de training al weet dat je één dag niet aanwezig kunt zijn, dan willen we je adviseren om aan een volgende training deel te nemen. Zoals gebruikelijk bij een training in ACT, pas je de methodiek vooral eerst ook op jezelf toe, naast dat je direct start met het toepassen ervan op jouw cliënten.

Je leert op die manier je eigen interne en externe processen herkennen en leert tegelijkertijd van de ervaringen van je groepsgenoten. Veel van onze deelnemers maken niet alleen een professionele ontwikkeling door, maar ook een persoonlijke. Het missen van een trainingsdag betekent dat je behoorlijk wat zult missen en dat jouw groep jou en jouw ervaringen op dit gebied ook moet missen.

COVID-19 beleid

ACT4kids volgt altijd de meest actuele maatregelen, zoals door de rijksoverheid geadviseerd (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19). Momenteel is dat het volgende:

In het algemeen geldt dat je thuisblijft bij een positieve (zelf)test en/of COVID-19 gerelateerde klachten. De training vindt enkel plaats in ruimtes met goede ventilatie. Er zal tijdens de trainingsdagen regelmatig extra geventileerd worden. Neem bij koud weer daarom een extra trui of sjaal mee.

Zit je in quarantaine, maar ben je fit genoeg om de trainingsdag vanuit huis te volgen, dan is het bijna altijd mogelijk om middels Zoom aanwezig te zijn. Geef je afwezigheid op tijd door aan je trainer in Whattsapp, zodat deze een link voor je kan aanmaken waarop je kunt inloggen.

Om alles goed mee te krijgen tijdens een onlinetraining, is het belangrijk om de training niet op je telefoon mee te kijken, maar vanaf een groter scherm. Een kamer voor jou alleen, is het meest geschikt – natuurlijk kunnen er collega’s of huisgenoten af en toe binnenvallen, zullen we huisdieren horen of dat de keuken op de achtergrond wordt verbouwd 😊 Dat hoort nu eenmaal bij het leven.

Zorg goed voor jezelf door drinken klaar te zetten en even van je stoel te komen, op momenten dat je merkt dat je aandacht verslapt. Als we dit met z’n allen doen, dan weet ik uit ervaring dat we er iets heel moois van kunnen maken!

Deelnemers mogen voor de accreditatie een halve dag missen en maken wanneer ze dat willen een vervangende opdracht. Is iemand een hele dag afwezig, dan is de vervangende opdracht voor de accreditatie en certificaat wel nodig. Deze opdracht maakt de trainer in overleg met de deelnemer en zal daarom altijd passend zijn.

ACTbox problemen

In de meeste situaties helpen één of meerdere van de volgende handelingen:

 • Links onderin in de ACTbox op het rondje te klikken en jezelf afmelden om vervolgens opnieuw aan te melden.
 • Een andere browser gebruiken: oude versies van Chrome leveren bijvoorbeeld soms problemen op die niet opgelost kunnen worden, behalve te updaten als je pc/laptop dat toelaat of een andere browser zoals Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Apple Safari te gebruiken.
 • Maak je browsergeschiedenis leeg. Dat doe je door op ‘geschiedenis’ te klikken en op de puntjes met je rechter muisknop ‘browsergeschiedenis wissen’ te kiezen. Meestal is het wissen van de laatste paar dagen voldoende. Je hoeft andere data – zoals je wachtwoorden of je cache – niet te wissen.
 • Veel werkgevers hebben hun interne netwerk en dus hun bedrijf-pc’s afgeschermd. Dat houdt in dat je niet zomaar in kunt loggen bij websites en andere netwerken zoals de ACTbox. Mocht je toch willen in kunnen loggen op je werk, dan kun je bij je werkgever/ICT beheerder een verzoek indienen waarbij de url op de zogenaamde ‘white list’ wordt geplaatst.

Geeft bovenstaande je geen oplossing, maak dan een screenshot van het moment waarop het probleem zich voordoet en stuur deze met een uitleg van waar je tegenaan loopt en wat je allemaal al gedaan hebt om op het lossen naar info@act4kids.nl dan kijken we samen met jou mee naar een oplossing.